ธุดงควัตร (2016) : Wandering

ธุดงควัตร (2016) : Wandering

เรื่องย่อ : ธุดงควัตร (2016) : Wandering

  พบกับภาพยนตร์ทางเลือก ผลงานการกับกับโดย บุญส่ง นาคภู่ ที่ได้มากกว่าความสนุกสนานร่าเริง โน่นเป็นการได้ทวนชีวิตไปกับนักแสดง ภาพยนตร์เรื่อง ธุดงควัตร หนังเล่าเนิบช้าถ้าว่าสื่อความหมาย แถมยังเจตนาเปิดพื้นที่การเล่าเรื่องด้วยแนวทางด้นสดอยู่บ้างผ่านการใช้พระสงฆ์นิกายธรรมยุติมาแสดงจริง ข้อนี้ทำให้หนังพอดีขึ้น แถมผู้ชมอย่างพวกเรายังแลเห็นหัวข้อหลักที่หนังต้องการจะสื่อได้ชัดขึ้นอีกว่า ‘ธรรมะเป็นธรรมชาติ’ แก่นแท้ของศาสนาพุทธอย่างไม่อ้อมค้อมผ่านวิถีปฏิบัติทุกวัน ไม่จำเป็นที่ต้องแยบคายหนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ