Beyond the Mask หน้ากากแห่งแค้น (2015)

Beyond the Mask หน้ากากแห่งแค้น (2015)

เรื่องย่อ : Beyond the Mask หน้ากากแห่งแค้น (2015)

ในช่วงการปฏิวัติของอเมริกา มือสังหารรับจ้างชาวอังกฤษได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อไถ่บาปที่เคยฆ่าคน ด้วยการสวมหน้ากากออกมาสู้เพื่อการประกาศอิสรภ

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ