หนังไทย

Pee Nak (2019) พี่นาค

ผีสามบาท Bangkok Haunted (2001)

Muay Thai Chaiya 2007 ไชยา

The Victim (2006) ผีคนเป็น

The Scar (2014) แผลเก่า

Heaven and Hell 2012 วงจรปิด

สิงสู่ Reside (2018)