Down The Rabbit Hole เด็กชายในโพรงไพร (2024)

Down The Rabbit Hole เด็กชายในโพรงไพร (2024)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Down The Rabbit Hole เด็กชายในโพรงไพร (2024)

“Down The Rabbit Hole” เรื่องราวของ ชีวิตอันฟุ่มเฟือยของ Tochtli วัย 10 ขวบเติบโตมาในความมั่งคั่งและวัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างกับความมืดมิดที่เล็ดลอดเข้ามาจากอาชญากรรมของพ่อแสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ