From A House On Willow Street (2016) จับปีศาจมาเรียกค่าไถ่

From A House On Willow Street (2016) จับปีศาจมาเรียกค่าไถ่

เรื่องย่อ : From A House On Willow Street (2016) จับปีศาจมาเรียกค่าไถ่

  ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2016 เรื่องย่อมีอยู่ว่าเล่าเรื่องของกลุ่มโจรเรียกค่าไถ่ 4 คนที่วางแผนการเป็นอย่างดี ศึกษาเหยื่อเป้าหมาย ลู่ทาง และเวลา ก่อนบุกเข้าบ้านหรูหลังหนึ่งบนถนนวิลโลว์ในยามวิกาลเพื่อลักพาตัวเด็กสาวที่พวกเขาคิดว่าจะนำมาซึ่งเงินค่าไถ่ก้อนงาม

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ