Ghost In Law สะใภ้บรื๋อ..อ์อ์ 2008

Ghost In Law สะใภ้บรื๋อ..อ์อ์ 2008

ประเภทหนัง :

เรื่องย่อ : Ghost In Law สะใภ้บรื๋อ..อ์อ์ 2008

(Saphai breu… aw aw) ตระกูลวงศ์วุฒิพร เจ้าของคฤหาส์นเก่าแก่มูลค่ามหาศาล ด้วยความงดงามใหญ่โต แถมยังตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางกลางใจเมืองจึงทำให้คุณหญิงวางแฟนที่จะขายสมบัติสามี เพื่อเอาเงินมาล้างหนี้สินที่เกิดจากความฟุ่มเฟือยของเธอ แต่ติดที่คุณท่านเจ้าของคฤหาสน์ที่เจ็บออดๆแอดๆ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณหญิงรอวันที่คุณท่านกลับมาจะได้เกลี้ยกล่อมให้ขายสมบัติเก่าแก่ของตระกูลหลังนี้ซะ

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ