Grave of the Fireflies สุสานหิ่งห้อย 1988

Grave of the Fireflies สุสานหิ่งห้อย 1988

เรื่องย่อ : Grave of the Fireflies สุสานหิ่งห้อย 1988

  เรื่องราวของเซอิตะกับซัตซึโกะพี่น้องชาวญี่ปุ่นสองคนที่อาศัยอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ลดลง เมื่อการยิงของชาวอเมริกันแยกลูกสองคนออกจากพ่อแม่พี่น้องทั้งสองจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์ในขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด

 

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ