Secrets of the Neanderthals ความลับของนีแอนเดอร์ทาล (2024)

Secrets of the Neanderthals ความลับของนีแอนเดอร์ทาล (2024)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Secrets of the Neanderthals ความลับของนีแอนเดอร์ทาล (2024)

“Secrets of the Neanderthals” เรื่องราวของ การขุดค้นที่มีเอกลักษณ์เผยให้เห็นธรรมชาติที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล โดยทำลายอคติผ่านเลนส์ของการค้นพบครั้งสำคัญ ซึ่งเป็นโครงกระดูกมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในรอบกว่า 25 ปีแสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ