เรื่องย่อ : Vita and Virginia (2018)

Vita และ Virginia เป็นเรื่องราวความรักของเรื่องและมิตรภาพระหว่างผู้เขียน Virginia Woolf “Elizabeth Debicki” และผู้ดี Vita Sackville West “Gemma Arterton” ในปี 1922 เมื่อ Vita ได้รับคำเชิญเส้นทางของพวกเขาข้ามใน Bloomsbury กับเวอร์จิเนีย ความรักของพวกเขาเอาชนะทุกขอบเขตของสังคมสุขภาพจิตของเวอร์จิเนียต่อสู้กับความประมาทของ Vita และจะไม่เหมือนเดิมหากไม่มีคนอื่นหนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ