เรื่องย่อ : 2475 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ 2475 Dawn of Revolution (2024)

“2475 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ” เรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ไทย กับการปฏิวัติระบบการปกครองในปีพุทธศักราช 2475 สารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยามในช่วงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตย จากเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 สู่การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2478แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ