Humble Politician Nograj ฮัมเบิล โพลิทีเชียน นคราช (2018)

Humble Politician Nograj ฮัมเบิล โพลิทีเชียน นคราช (2018)

เรื่องย่อ : Humble Politician Nograj ฮัมเบิล โพลิทีเชียน นคราช (2018)

นคราชคือคอร์เปอร์เรเตอร์กังฉินแห่งหน่วยเลือกตั้งปลอมซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติชาคัตประภู เอฟ กุมารจิกหัวใช้ราวกับเป็นทาส หนังเรื่องนี้เล่าถึงแรงบันดาลใจของนคราชที่จะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงและอุปสรรคที่เขาต้องเผชิญ เขาต้องหาทางเอาชนะเจเอฟเคและเผชิญหน้ากับอรุน ปาติล นักธุรกิจเจ้าเสน่ห์ที่ตรงไปตรงมา

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ