Mumbai Mafia: Police vs the Underworld มาเฟียมุมไบ: ตำรวจปะทะอาชญากร (2023) NETFLIX

Mumbai Mafia: Police vs the Underworld มาเฟียมุมไบ: ตำรวจปะทะอาชญากร (2023) NETFLIX

เรื่องย่อ : Mumbai Mafia: Police vs the Underworld มาเฟียมุมไบ: ตำรวจปะทะอาชญากร (2023) NETFLIX

“Mumbai Mafia: Police vs the Underworld มาเฟียมุมไบ: ตำรวจปะทะอาชญากร” หัวหน้าแก๊งมาเฟียและพรรคพวกขยายอิทธิพลเหิมเกริมไปทั่วเมือง จนกระทั่งเหล่า “ตำรวจผู้กล้าชน” เข้ามางัดข้อและจัดการกับเป้าหมายแบบถึงลูกถึงคนแสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ