Ricky Stanicky ริคกี้ สแตนนิคกี้ เพื่อนซี้กำมะลอ (2024)

Ricky Stanicky ริคกี้ สแตนนิคกี้ เพื่อนซี้กำมะลอ (2024)

เรื่องย่อ : Ricky Stanicky ริคกี้ สแตนนิคกี้ เพื่อนซี้กำมะลอ (2024)

“Ricky Stanicky ริคกี้ สแตนนิคกี้ เพื่อนซี้กำมะลอ” เมื่อเพื่อนสมัยเด็กสามคนเล่นพิเรนทร์จนตกที่นั่งลำบาก พวกเขาจึงสร้างเพื่อนสมมติชื่อ ริคกี้ สแตนนิคกี้ ขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอด 20 ปีต่อมา พวกเขายังคงใช้ริคกี้ที่ไร้ตัวตนเป็นข้อแก้ตัวสำหรับพฤติกรรมที่ไม่รู้จักโต เมื่อครอบครัวของพวกเขาสงสัยและเรียกร้องว่าอยากพบกับคุณสแตนนิคกี้ผู้เลื่องชื่อ สามหนุ่มที่มีชนักติดหลังจึงตัดสินใจจ้างนักแสดงเลียนแบบดาราที่พบแสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ