The Adventures of Jurassic Pet ผจญภัย! เพื่อนซี้ ไดโนเสาร์ (2019)

The Adventures of Jurassic Pet ผจญภัย! เพื่อนซี้ ไดโนเสาร์ (2019)

เรื่องย่อ : The Adventures of Jurassic Pet ผจญภัย! เพื่อนซี้ ไดโนเสาร์ (2019)

“The Adventures of Jurassic Pet ผจญภัย! เพื่อนซี้ ไดโนเสาร์” วัยรุ่นผู้รักการผจญภัยรวบรวมความกล้าเพื่อช่วยไดโนเสาร์ผู้เป็นมิตรให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่ต้องการใช้เขาเพื่อการทดลองแสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ