The Three Musketeers: Milady สามทหารเสือ มิลาดี้ สตรีสีเลือด (2023)

The Three Musketeers: Milady สามทหารเสือ มิลาดี้ สตรีสีเลือด (2023)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : The Three Musketeers: Milady สามทหารเสือ มิลาดี้ สตรีสีเลือด (2023)

“The Three Musketeers: Milady” ดาตาญัง ต้องจำใจร่วมทีมกับ มิลาดี เพื่อช่วยเหลือ คอนสแตนซ์ ที่ถูกลักพาตัวไปต่อหน้าต่อตาของเขา แต่สงครามได้เกิดขึ้นไปแล้ว และ เอธอส, ปอร์ธอส และอารามิส ก็ได้เข้าร่วมรบในแนวหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยในครั้งนี้ความลับจากอดีตจะกลับมาทำลายอดีตพันธมิตรแสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ